Στην ιδρυτική γενική συνέλευση της 2ας Μαΐου 1933, ορίσθηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με την παρακάτω σύνθεση :

Διευθύνων Σύμβουλος (Πρόεδρος) : Τζαλιγόπουλος Παναγιώτης
Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος (Αντιπρόεδρος) : Γραμματικόπουλος Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας : Τερζόπουλος Αντώνιος
Ταμίας : Πισσαλίδης Ελευθέριος

Μέλη : Βαφειάδης Ιορδάνης, Γραμματικόπουλος Ιωάννης, Ηλιόπουλος Χαράλαμπος, Μουζενίδης Ιωάννης, Τζινιβίζης Απόστολος, Τηγανάς Αβραάμ, Χαρατζίδης Βασίλειος, Χαριτάντης Ανέστης.

Στις 28 Μαΐου 1933, κατά την εκλογική γενική συνέλευση, εκλέγεται το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Διευθύνων Σύμβουλος (Πρόεδρος) : Τζαλιγόπουλος Παναγιώτης
Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος (Αντιπρόεδρος) : Χατζησάββας Ισαάκ
Γενικός Γραμματέας : Τερζόπουλος Αντώνιος
Ταμίας : Μοσκώφ Ηρακλής

Μέλη : Βαφειάδης Ιορδάνης, Γραμματικόπουλος Βασίλειος,Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος,
Κογκαλίδης Ορφεύς, Μουζενίδης Ιωάννης, Πισσαλίδης Ελευθέριος, Τηγανάς Αβραάμ, Χαριτάντης Ανέστης.