Στο Αρχείο της Ευξείνου Λέσχης φυλάσσονται και τα πρωτότυπα φύλλα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ».

Η ιδέα για την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας απασχόλησε επί αρκετό χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, ήδη από το φθινόπωρο του 1958, όπως φαίνεται στα πρακτικά συνεδριάσεων. Η οριστική απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 9/10/1959. Το πρώτο φύλλο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1960. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 που κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο, εκδόθηκαν 302 φύλλα της εφημερίδας. Από τον Ιούνιο του 1991, αριθ.φύλλου 242, είχε μετονομασθεί σε «Εύξεινος Λέσχη» (μεσολάβησαν διαστήματα κατά το οποία, για διάφορους λόγους, είχε ανασταλεί προσωρινά η έκδοση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τρέχουσας θητείας (2020-2023), στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου, εγκαινίασε από τον Σεπτέμβριο 2020 έναν κύκλο τακτικών μηνιαίων «ανακοινώσεων», υπό τον τίτλο «60 χρόνια πίσω...Η ζωή της Ευξείνου Λέσχης μέσα από τις στήλες της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης».

Έτσι, κάθε μήνα, αποστέλλεται φωτοτυπημένο αντίγραφο του φύλλου της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης» του αντίστοιχου μήνα του 1960 (πρώτου χρόνου έκδοσης), 1961 κ.ο.κ. Από την ανάγνωση του περιεχομένου κάθε φύλλου αναδεικνύονται πολλά στοιχεία από τη ζωή και τη δράση του Σωματείου μας, 60 ολόκληρα χρόνια πριν. Ενδιαφέροντα άρθρα, ανακοινώσεις, επιστολές, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, διηγήματα, ποιήματα κλπ., όπου αποτυπώνονται οι σημαντικές δράσεις της Ευξείνου Λέσχης, την εποχή εκείνη και, επίσης, αναδεικνύεται η εθνική, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά της, καθώς και οι οραματισμοί των ανθρώπων της.

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να ανατρέξει στα φύλλα της εφημερίδας που έχουν ήδη αποσταλεί στα μέλη, φίλους κλπ., κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο φύλλο , επιλέγοντας τη "Μορφή βιβλίου" ή τη "Μορφή PDF" που επιθυμεί, από τον παρακάτω πίνακα.

• 1ο φύλλο (Ιούνιος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 2ο φύλλο (Ιούλιος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 3ο φύλλο (Αύγουστος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 4ο φύλλο (Σεπτέμβριος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 5ο φύλλο (Οκτώβριος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 6ο φύλλο (Νοέμβριος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 7ο φύλλο (Δεκέμβριος 1960) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 8ο φύλλο (Ιανουάριος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 9ο φύλλο (Φεβρουάριος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 10ο φύλλο (Μάρτιος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 11ο φύλλο (Απρίλιος-Μάιος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 13ο φύλλο (Ιούνιος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 14ο φύλλο (Ιούλιος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 15ο φύλλο (Αύγουστος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 16ο φύλλο (Σεπτέμβριος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 17ο-18ο φύλλο (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 19ο φύλλο (Δεκέμβριος 1961) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 20ο φύλλο (Ιανουάριος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 21ο φύλλο (Φεβρουάριος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 22ο φύλλο (Μάρτιος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 23ο φύλλο (Απρίλιος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 24ο φύλλο (Μάιος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 25ο φύλλο (Ιούνιος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 26ο-27o φύλλο (Ιούλιος-Αύγουστος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 28ο-29o φύλλο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 30ο-31o φύλλο (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1962) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 32o φύλλο (Ιανουάριος 1963) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 33o φύλλο (Ιανουάριος 1964) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 34o φύλλο (Φερβρουάριος 1963) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 35o φύλλο (Μάρτιος 1964) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]
• 36o φύλλο (Απρίλιος 1964) - Δείτε το σε: [Μορφή Βιβλίου] - [Μορφή PDF]